Asukaslista

VEDLIGEHOLDELSE AF BEBOERLISTE

Beboerlister opdateres og administreres ved hjælp af fjernforbindelsen. Gyldigheden af ændringer kan tidsafgrænses og synkroniseres for eksempel til lejeaftalers gyldighed. Det er også muligt at lade navnfeltet på beboerlisten stå tomt.

 Til start


Kodinportal, annoncer

LÆSNING AF OPSLAGSTAVLE OG UDARBEJDELSE AF ANNONCER

Ejendommens meddelelser og andre aktuelle anliggender kan læses ved hjælp af fjernforbindelsen uanset tid og sted på en hvilken som helst computer eller mobil gadget med forbindelse til Internet. Det er nemt og tidsbesparende at administrere opslagstavlens indhold via fjernforbindelsen. Det er muligt at fremvise samme indhold på flere tavler samtidigt og synligheden af indholdet kan tidsafgrænses. Ved udarbejdelse af meddelelser via fjernforbindelsen kan der ud over indtastet tekst tilføjes PDF- eller billedfiler, som vises både i fjernforbindelsen og på ejendommens opgangstavle. Hvis man ønsker det, kan tidsafgrænsede meddelelser gemmes, når de slettes fra tavlen, til senere redigering eller genvisning. Afhængigt af brugerrettighederne kan der også vælges egen spalte til beboernes meddelelser og det kan tillades beboerne at opsætte egne annoncer.


Kodinportal, reservationskalender

RESERVATIONSKALENDER

Ved hjælp af fjernforbindelsen kan beboerne reservere fælleslokaler, eksempel vaskerum eller sauna, og andet lejeudstyr. Administrering af reservation af ejendommens fælleslokaler og udstyr sker ved hjælp af fjernforbindelsen. Der kan være flere reservationsobjekter, og de kan navngives.

Reservationsobjekterne kan også være fælles for flere ejendomme, og reservationsobjekter kan grupperes og tildeles fælles reservationsregler. I reservationsreglerne fastsættes for eksempel tider for anvendelse, standardture og hvor mange gange en beboer har lov til at bruge et reserveret objekt pr. uge.

 Til start


Kodinportal, brugerkoder

ADMINISTRATION AF BRUGERKODER

Koder, kodernes gyldighed og brugerspecifikke rettigheder fastsættes via fjernforbindelsen. Det er muligt at tidsafgrænse gyldigheden af brugerkoder. Retten til administrering af brugerkoder kan gives til en, der vedligeholder systemet, så som viceværten eller et boligselskabs bestyrelsesmedlem.

 Til start


Kodinportal, boligmappe

BOLIGMAPPE

Boligmappen er beboernes egen filmappe, som bruges som en traditionel boligmappe, nu bare digitalt. Der kan uploades forskellige dokumenter til beboerne, så som brugsanvisninger til lejlighedernes udstyr og boligselskabets vedtægter. Boligmappens oplysninger administreres med administratorkoder. Beboerne kan åbne og læse dokumenter i boligmappen med deres egne koder.

Det er nemt at administrere boligmappen: Administratoren kan på én gang vælge alle de boliger, hvis beboere skal kunne se de ønskede filer i deres boligmapper. Boligmappen virker i Kodinportalen og beboerne kan anvende deres boligmapper også via Kodinportti Mobile-appen.

Boligmappen eller dens indhold fremvises ikke på Kodinportti-tavlerne. Boligmappen supplerer opslagstavlens informationsindhold og tilbyder en større og længerevarende plads til dokumenter, som eventuelt ikke er egnet til opslag eller offentliggørelse.