FOR DEN INDKØBSANSVARLIGE


Sikker og nem Kodinportti

Kodinportti-tavlen giver betydelige fordele både for beboerne og ejendommens indehaver og bygherren. En stilfuld Kodinportti øger ejendommens værdi og boligens trivsel og er holdbar. Den interaktive berøringsfunktionalitet udvider mængden af oplysninger på tavlen og er for flere væsentlige funktioners vedkommende helt uundværlig. For eksempel ville reservationer, skift af anvendelsessprog eller åbning af den mest interessante meddelelse ikke være mulig uden skærmens berøringsfunktion.

Kodinportti kræver ikke store investeringer, og driftsomkostningerne er lave. Touchskærmen kræver kun en internetforbindelse og en strømtilslutning. Internetforbindelsen kan også være fælles for hele ejendommen. Kodinportti kan anskaffes til en eksisterende ejendom eller til én, der er under opførsel.

Administrering og opdatering af Kodinportti-data kan ske praktisk via fjernforbindelsen Kodinportal. For at opdatere dataene skal ejendomsservicen eller viceværten ikke fysisk besøge tavlen. Dataene i forskellige trappeopgange kan opdateres samlet eller separat. Når der fjernes arbejdsgange, som skal udføres på stedet, mindskes vedligeholdelsesomkostningerne i forhold til de traditionelle løsninger. Omkostningsbesparelserne øges på længere sigt.

Bekvemmeligere at bo i

Kodinportti bidrager til opfyldning af lovpligtige krav om beboerinformation. Beboerlister, meddelelser, husvedtægter, reservation af lokaler og ressourcer samt for eksempel vejrudsigter og buskøreplaner kan nemt findes på tavlen. Kodinportti får bedre kontakt med beboerne end de traditionelle løsninger, hvilket er en nem måde at fremme beboertilfredshed på i din ejendom. Beboerne får lov til at bruge oplysninger og funktioner både på touchskærmen og tilsvarende meddelelser og funktioner online via fjernforbindelsen Kodinportal.

Sikker løsning

Kodinportti er især planlagt til at være velegnet til forholdene i etagehuses trappeopgange og opgradere niveauet af boligmiljøet. Tavleløsningen er en meget holdbar konstruktion og alle vigtigste informationstekniske dele i Kodinportti har en garanti på hele 5 år.

Kodinportti er et sikkert valg også med hensyn til fremtiden, for brugerrettigheden til servicen indeholder vigtige softwareopgraderinger, forbedringer af funktioner i eksisterende tavler og endda senere lancerede nye funktioner.