Beboere

Beboere

Via Kodinportti får du raskt informasjon om alt viktig som skjer eller er på gang i bygget ditt. Du booker enkelt badstuen eller vaskerommet via tavlen i trappeoppgangen eller hjemportalen på nettet.

Planleggere

Planleggere

Kodinportti kan tilpasses både innholdsmessig, fargemessig og størrelsesmessig til ulike behov og trappeoppganger.

Innkjøpsansvarlige

Innkjøpsansvarlige

Berøringsskjermen Kodinportti øker verdien på eiendommen din på en enkel måte. Tavlen er elegant og holder høy kvalitet. Den er en holdbar kommunikasjonsløsning for hele eiendommen.

Vaktmestertjenester

Vaktmestertjenester

Kodinportti hjelper til med å forenkle og effektivisere arbeidet. Alle oppdateringer, meldinger og endringer kan gjøres via portalen på nettet.