INNKJØPSANSVARLIG


Trygg og bekymringsfri med Kodinportti

Kodinportti-tavlen er til stor nytte for både beboere, vaktmestertjenester og eieren. Det er en kjekk løsning som øker eiendommens verdi, er enkel å anvende og øker trivselen blant beboerne. Berøringsskjermen innbyr til interaksjon og øker mengden informasjon som kan vises. Den er også nødvendig for flere vesentlige funksjoner. Uten den ville det ikke vært mulig med booking av fellesområder, bytte av språk eller åpning av meldinger for å lese dem.

Kodinportti krever ingen store investeringer og er billig i drift. Berøringsskjermen behøver bare en internettilkobling og strøm for å fungere. Internettforbindelsen kan være en felleslinje for eiendommen. Kodinportti fungerer både i eksisterende bygg og nybygg.

Informasjonen i Kodinportti administreres og oppdateres via den smarte hjemportalen Kodinportaali på Internett. Oppdatering av informasjon krever altså ikke et besøk ved selve tavlen. Informasjonen på tavler i flere trappeoppganger kan oppdateres samtidig eller hver for seg. Ved at driftsoperasjoner som krever fysisk nærvær på plassen elimineres, blir kostnaden for tavlene ofte lavere enn for tradisjonelle løsninger. Besparelsene øker dessuten med tiden.

Mer bekvemmelige beboere

Med Kodinportti kan du møte lovpålagte krav om beboerinformasjon. Lister over beboere, meldinger, borettslagets regler, booking av fellesområder og ressurser samt f.eks. værmeldinger og rutetabeller kan enkelt vises på tavlen. Kodinportti når ut til beboerne på en bedre og sikrere måte enn tradisjonelle løsninger, og du øker enkelt trivselen og fornøydheten blant beboerne på eiendommen din. Beboerne får tilgang til informasjonen og funksjonene både på informasjonstavlen med berøringsskjermen og via hjemportalen Kodinportaali.

En trygg løsning

Kodinportti er spesielt utviklet med tanke på trappeoppganger og inngangspartier i blokker og bygårder der de øker nivået på bomiljøet. Løsningene og byggekvaliteten er ekstra robust og alle de viktigste informasjonstekniske komponentene har opp til 5 års garanti.

Kodinportti er et trygt valg selv med tanke på framtiden. Viktige programvareoppdateringer, forbedringer av funksjonene, samt eventuelle nye funksjoner er alle en del av pakken.