BOENDE


Viktig information på ett och samma ställe

Kodinportti är en lättanvänd kommunikationslösning för alla typer av flerbostadshus. En beröringskänslig informationstavla visar information från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden och ger också tillgång till flera användbara funktioner.

På skärmen delas informationen upp i tydliga block och allt viktigt innehåll finns bara en pekning bort. Listan på lägenhetsinnehavare, olika typer av information och meddelanden samt alla bokningar av gemensamma utrymmen är alltid aktuella och enkla att nå. Även väder- och kalenderdata samt information om kollektivtrafiken kan visas på tavlan.

Beröringstavlan Kodinportti ersätter de traditionella, pappersbelamrade anslagstavlorna och lösa blädderblocken. Bokningen av gemensamma utrymmen såsom tvättstugan sköter du enkelt från trapphusets infoskärm med hjälp av din personliga pinkod. Det beröringskänsliga användargränssnittet är enkelt och tydligt utformat. Det kan också mycket väl användas av äldre personer.

Beröringstavlans funktioner finns förutom på svenska även på finska och engelska. Innehållet i informationen och meddelandena kan självklart också erbjudas på flera språk.

Även på datorn och i mobilen

Informationen i Kodinportti går att nå även via datorn och mobilen.

Du behöver inte vara hemma för att boka en tid tvättstugan. Via hemportalen Kodinportaali på internet kan du boka tid i de gemensamma utrymmena var och när du vill.

Hemportalen når du på www.kodinportaali.fi.