Asukaslista

ASUKASLISTAN YLLÄPITO

Asukaslistoja päivitetään ja hallinnoidaan etäliittymän avulla. Muutoksien voimaanastuminen voidaan ajastaa ja synkronoida vaikkapa vuokrasopimuksien voimassaoloaikojen mukaisiksi. Asukaslistan nimikohta on mahdollista jättää myös tyhjäksi.

 Sivun alkuun


Kodinportaali, tiedotteet

ILMOITUSTAULUN LUKEMINEN JA ILMOITUSTEN LAATIMINEN

Etäliittymän avulla kiinteistön tiedotteita ja monta muuta ajankohtaista asiaa voidaan lukea paikasta riippumattomasti miltä tahansa tietokoneelta tai mobiililaitteelta joka on yhteydessä internetiin. Ilmoitustaulujen sisällön hallinta tapahtuu etäliittymän avulla helposti ja aikaa säästäen. Sama sisältö on mahdollista näyttää useammalla taululla samanaikaisesti ja niiden näkyvyys voidaan ajastaa. Tiedotteita tehtäessä etäliittymässä niihin voi kirjoitetun tekstin lisäksi liittää pdf tai kuvatiedostoja, jotka näkyvät sekä etäliittymässä että kiinteistön porrastauluissa. Haluttaessa ajastetut tiedotteet jäävät tauluilta poistuessaan talteen uudelleen muokkausta ja uudelleen esittämistä varten. Käyttäjäoikeuksista riippuen myös asukkaiden tiedotteille voidaan varata oma palsta, ja sallia asukkaiden omat ilmoitukset.


Kodinportaali, varauskalenteri

VARAUSKALENTERI

Etäliittymän avulla asukkaat voivat tehdä varauksia yhteisiin tiloihin ja muihin varattaviin laitteisiin, kuten esimerkiksi varata vuoron pyykinpesukoneelle tai saunaan. Kiinteistön asukkaiden käytössä olevien varauskohteiden hallinta tapahtuu etäliittymän avulla. Varauskohteita voi olla useita ja ne voidaan nimetä.

Varauskohteet voivat myös olla useamman kiinteistön yhteisessä käytössä ja varauskohteista voidaan muodostaa ryhmiä, joilla on yhteiset varaussäännöt. Varaussääntöjen avulla määritetään esimerkiksi käyttöajat, vakiovuorot ja montako kertaa asukkaalla on oikeus käyttää varattavaa kohdetta viikoittain.

 Sivun alkuun


Kodinportaali, käyttäjätunnusten hallinta

KÄYTTÄJÄTUNNUSTEN HALLINTA

Etäliittymän kautta määritetään tunnukset, tunnuksien voimassaolo ja käyttäjäkohtaiset oikeudet. Käyttäjätunnuksien voimassaolo on mahdollista ajastaa. Käyttäjätunnuksien hallintaoikeus voidaan antaa ylläpitäville tahoille, kuten isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen jäsenelle.

 

 Sivun alkuun


 

Kodinportaali, asuntokansio

ASUNTOKANSIO

Asuntokansio on asukkaiden oma tiedostokansio, jota voidaan käyttää asunnossa usein olevan asuntomapin tapaan, nyt digitaalisesti. Sinne voidaan ladata asukkaiden luettavaksi erilaisia dokumentteja, kuten esimerkiksi asunnossa olevien laitteiden käyttöohjeita ja taloyhtiön sääntöjä.  Asuntokansion tietoja hallinnoidaan ylläpitäjän tunnuksilla. Asukkaiden tunnuksilla voidaan avata ja lukea asuntonsa kansioon ladattuja dokumentteja.

Asuntokansion hallinnointi on helppoa: ylläpitäjä voi valita kerrallaan kaikki ne asunnot, joiden asukkaiden on tarkoitus nähdä halutut tiedostot asuntokansioissaan. Asuntokansio toimii Kodinportaali-etäliittymässä ja asukkaat voivat käyttää asuntokansiotaan myös Kodinportti Mobile -sovelluksella.

Asuntokansiota tai sen sisältöä ei näytetä Kodinportti-tauluilla. Asuntokansio täydentää ilmoitustaululla esitettävää sisältöä tarjoten suuremman ja pidempiaikaisen tilan dokumenteille, jotka eivät ole vaikkapa ilmoitusluonteisia tai julkisia.

 

 Sivun alkuun


 

Varauskalenteri

TAPAHTUMAT - KALENTERI JA ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtumat-toiminnossa käyttäjät voivat tarkastella kiinteistön tulevia tapahtumia ja mahdollisesti ilmoittautua niihin, jos näin halutaan. Oikeus perustaa tapahtumia voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

 

 Sivun alkuun


 

Äänestys- ja mielipidekyselytoiminnot

ÄÄNESTYS- JA MIELIPIDEKYSELYT

Kyselyt-toiminnossa voi osallistua äänestyksiin ja vastata kyselyihin. Kyselyyn tai äänestykseen vastaaminen voi olla toteutettu ”kyllä tai ei” tai tyytyväisyysikoneiden avulla. Oikeus aloittaa kysely voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti. Kyselyt voivat olla myös anonyymejä.

 

 Sivun alkuun


 

Pysäköintialue

PYSÄKÖINTIALUE

Pysäköintialue-toiminnossa käyttäjä voi tarkastella kiinteistön pysäköintipaikkoja ja niiden varaustilannetta. Paikka voi olla myös merkattu esimerkiksi vieraspaikaksi. Pysäköintialueesta voi liittää käyttäjien nähtäväksi kuvan. Pysäköintialuetta hallinnoi ylläpitäjäkäyttäjä ja oikeus siihen voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

 

Haluatko kuulla lisää?
OTA YHTEYTTÄ