ANPASSNINGSVERKTYGET

Det grafiska anpassningspaketet inkluderar byte av användargränssnittets bakgrundsbild, anpassning av färgschemat samt val av typsnitt och färg på fastighetsnamnet. Om grafiska riktlinjer finns, kan anpassningen göras i enlighet med dessa. Vi kan även lägga till en logga eller loggor i användargränssnittet. Storleken på namnlistan och informationstavlan kan anpassas efter önskemål. Anpassningspaketet kan genomföras även efter installation.


Planera Kodinportti

KODINPORTTI
KODINPORTTI

Namn

och


och

HöljeAnvändargränssnittets grafik(*Bakgrundsfärg är visat när man ingen väljar bakgrundsbild)