Beboere

ADMINISTRASJON AV BEBOERE

Listen over hvem som bor på eiendommen administreres via hjemportalen. Datoen for når endringer trer i kraft kan tidsinnstilles og for eksempel synkroniseres med tidspunktet for når kontrakter trer i kraft eller opphører. Navn kan utelates, om ønskelig.

 Til toppen av siden


Kodinportaali, tiedotteet

LES OG SKRIV MELDINGER PÅ INFORMASJONSTAVLEN

Takket være hjemportalen kan du vise meldinger og annen aktuell informasjon relevant for eiendommen uansett hvor du befinner deg, fra en hvilken som helst datamaskin eller mobil enhet med internettforbindelse. Administrasjonen av informasjonstavlenes innhold skjer enkelt og tidsbesparende ved hjelp av hjemportalen. Du kan tidsinnstille og vise innhold på flere tavler samtidig. Meldinger som lages via hjemportalen kan i tillegg til vanlig tekst også inneholde pdf-filer og bilder som kan vises både på hjemportalen og på informasjonstavlene i eiendommens trappeoppganger. Meldinger som har gått ut på dato og ikke lenger vises kan lagres i systemet for å benyttes igjen ved en senere anledning. Avhengig av brukerrettigheter kan en egen kolonne reserveres for meldinger fra beboerne og tillatelse gis slik at beboere kan publisere egne meldinger.


Kodinportaali, bookingkalenderen

BOOKINGKALENDEREN

Via hjemportalen kan beboerne booke fellesområder og felles utstyr, slik som vaskerommet og badstuen. Administrasjonen av steder og utstyr som kan bookes gjøres via hjemportalen. Det kan være mange forskjellige objekter som kan bookes, og alle kan navngis.

Objekter som kan bookes kan også deles mellom flere eiendommer og en kan lage grupper av objekter som kan bookes som har felles regler for booking. Reglene for booking styrer for eksempel når de kan anvendes, regelmessige bookinger og hvor mange ganger per uke en beboer kan benytte det aktuelle objektet.

 Til toppen av siden


Kodinportaali,innloggingsinformasjon

HÅNDTERING AV INNLOGGINGSINFORMASJON

Via hjemportalen kan du opprette innloggingsdetaljer, velge hvor lenge de skal gjelde, samt hvilke rettigheter hver bruker skal ha i systemet. Du kan også stille inn hvor lenge innloggingsdetaljene skal være gyldige. Retten til å administrere innloggingsdetaljene kan deles med noen med administratorrettigheter, for eksempel vaktmesteren eller et medlem av borettslagets styre.

 Til toppen av siden


Kodinportaali, asuntokansio

LEILIGHETSMAPPEN

Leilighetsmappen er beboernes egen informasjonsmappe. Den er laget for å brukes på samme måte som informasjonsmappen som ofte hører til en leilighet, men i en digital versjon. Du kan legge til ulike typer dokumenter som beboerne kan lese, for eksempel bruksanvisninger for utstyr og husholdningsapparater som er i leilighetene, samt borettslagets regelverk.

Informasjonen i leilighetsmappen administreres ved hjelp av en administratorkonto. Med en beboerkonto har en tilgang til å lese dokumentene som har blitt lagt i den aktuÅ administrere leilighetsmappen er enkelt. Administratoren kan enkelt velge alle leilighetene der beboerne skal kunne se de aktuelle dokumentene. Leilighetsmappen er også tilgjengelig via nettsiden Kodinportaali og beboerne kan også lese innholdet i sin egen leilighetsmappe i mobilapplikasjonen Kodinportti Mobile.

Leilighetsmappene og innholdet i dem vises ikke på Kodinportti-tavlene. I stedet fungerer leilighetsmappene som et supplement til den informasjonen som vises på oppslagstavlene. Det gir større muligheter for langtidslagring av dokumenter, for eksempel informasjon som ikke er offentlig eller av en type ikke trengs å vises fram.